Gjennomførte storkontroll - dette ble resultatet

foto