Boliger eller matproduksjon på Øver-Vollan? Dette er NIBIOs kommentar til saken

foto