Vil leige ut og gjere prestegarden til ein plass for kunst, rekreasjon og gode opplevingar