Nesset omsorgssenter skal gjennom en omfattende utbygging og byggekomiteen med Mellvin Steinsvoll, Svein Atle Roset og Arild Svensli har hatt sitt første møte.

– En utbygging og renovering er etterlengtet og noe alle ønsker. Det er et stort behov for oppgraderingen med hensyn til både beboere og ansatte. Andre behov har også meldt seg: det er en dramatisk økning i antall eldre. Vi får flere og flere som trenger hjelp. Når det har blitt naturlig å bli 90 og 100 år sier det seg sjøl at det vil generere mer behov for hjelp. Også antall demente vil stige i takt med økende levealder. Dette er store utfordringer som krever flere eldreplasser og flere folk til å jobbe med eldre, sier Mellvin Steinsvoll. Foruten å sitte i byggekomiteen og være politiker i Nesset kommune, er han også leder av eldrerådet og med i pensjonistforbundet i Møre og Romsdal. Han får innspill fra pensjonistforeningen og andre, og har et øye med hva om skjer rundt omkring.

– Ja, en ser at det er utfordringer overalt med hensyn til økende antall eldre, spesielt i byene.

Mange arbeidsplasser

– Ambisjonen er å komme i gang med byggingen til våren. Det er i alle fall nær oppstart med hensyn til demensavdeling. Det er vi glade for i utvalget for helse og omsorg. Vi har kommet i et godt spor nå og nærmer oss realisering, sier Roset.

– Vårt håp er å utvide NOS fortest mulig, sier Steinsvoll.

– Hva vil utbyggingen koste?

– Det er satt av 50 millioner til utbygging på NOS. Det kan hende tallet blir et annet, men det ser ut som om anbudene ligger i den størrelsen. Uansett skal administrasjonen gå gjennom dette og se på hva som er det beste og kvalitetssikre tallene. Det har vært en anbudsutlysning og entreprenører har kommet med tall. Så skal det skje en utregning: hva vil den enkelte gjøre for hvor mye osv., sier Roset.

Mellvin Steinsvoll synes ikke 50 millioner er avskrekkende:

– Nei, det kan høres mye ut, men skal en sammenlikne med noe kan en si at også flerbrukshallen koster det samme, og den genererer ikke så mange arbeidsplasser som NOS gjør. Det er mange som arbeider på NOS og i framtida vil det være enda flere. En må også tenke på rekruttering. Hvis en skal få folk til å velge seg dette yrket må en ha attraktive arbeidsplasser. Vi politikere må ha øyne oppe for at ungdommer må synes at det er attraktivt for å søke seg dit. Vi må ha mange folk til å håndtere utfordringene i framtida. Vi må være oppegående og tenke framover: det er behov for enda flere eldreplasser i framtida og enda flere ansatte. Med utbyggingen på NOS vil det bli mye bedre forhold for beboere og ansatte. Det blir en bedre form på eldreomsorgen.

– Vil ivareta beboere

– Hvor lang tid vil utbyggingen ta og hvordan skal man ivareta beboere undervegs?

– Byggetida er estimert til rundt ett år. Det blir litt flytting internt, og dette har det vært en gjennomgang på. Det vil være en del uro mens det pågår bygging, men man skal greie det og man tar ting for ting. Det blir krevende i byggingen, men planen er at beboere skal slippe å flytte ut til andre steder. Åtte nye plasser skal bygges i første omgang. To avdelinger skal være demensavdelinger i framtida. Vi skal ordne det slik at det blir greiest mulig for alle mens man bygger, sier Roset.

Steinsvoll sier at det vil bli noe støy og støv:

– Planen er at man jobber seksjonsvis, slik at folk skal slippe å flytte ut. I en byggefase vil det være utfordringer, og det får vi ta etter hvert. Vi må kanskje ha en plan B, der vi kan flytte beboere til Eresfjord eller Vistdal hvis det ikke går. Byggingen skal jo ikke lage en dårligere situasjon.

Det planlegges å bygge nye omsorgsboliger, men Roset sier det ikke er avklart hvor de skal ligge.

– Det skal være sentrumsnært, men så er det hvordan vi definerer det. Dette blir vel utlyst i mars, mens utbygging av NOS skal være avklart før kommunestyremøtet i februar, sier Roset.