Om våren og sommeren blir det gjerne tørt. Da øker faren for skog- og lyngbrann. I Norge er det derfor et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark, skriver Sikker hverdag på sin nettside.

Miljødirektoratet opplyser på sin nettside at det likevel er tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann. Kommunestyret kan gjennom lokal forskrift fravike forbudet dersom lokale forhold tilsier det, opplyser de.

Direktoratet peker videre på at det er viktig å ikke skade trærne ved vedsanking. De anbefaler å bruke tørre kvister. Døde kvister nederst på stammen på store grantrær er som regel tørre og lette å fyre med. Bjørkenever er fint til opptenning, men ta bare av det ytterste laget slik at du unngår å skade trærne.

Sikker hverdag skriver at du kan grille i din egen hage, selv om det er generelt bålforbud. Hager regnes som innmark og omfattes ikke av forbudet. Mange kommuner tillater også at du brenner bråte på egen eiendom hvis det gjøres forsvarlig. Du må søke om lov eller melde fra til kommunen først. Reglene varierer fra kommune til kommune. Ta kontakt med brannvesenet der du bor.

Bålvett

* Gjør deg kjent med lokale regler for bålbrenning

* Tenn ikke bål dersom det er tørt på bakken

* Tenn ikke bål dersom det er sterk vind

* Tenn ikke bål tett inntil busker og trær

* Bruk etablerte raste- og bålplasser

* Unngå bålplass på bart fjell da berget kan sprekke

* Voksne bør alltid være i nærheten av bålet

* Slukk alltid bålet helt før du forlater det

(Kilde: Miljødirektoratet)