Folks medievaner er i kraftig endring og Driva tar nå et viktig og nødvendig grep for å tilpasse seg dette.  Onsdag 24. juni er dagen for den første avisa i ny utgiverfrekvens.

Redaktør Sigmund Tjelle viser til at stadig flere oppdaterer seg på nyheter gjennom de digitale kanalene, der spesielt bruken av mobiltelefonen som nyhetskilde er sterkt økende.

–Vi opplever en sterk vekst i antall unike brukere på driva.no. Nå skal vi bli enda sterkere på nett, samtidig som vi skal gi ut to fyldige papiraviser onsdag og fredag. Vi slår sammen mandags- og onsdagsavisa. Der skal abonnentene finne nyheter, reportasjer, det viktige kulturstoffet og sporten i en litt annen versjon enn det som allerede er publisert digitalt, sier han.

– E-avis på kjøpet

Tjelle opplyser at det aller meste av sakene som Driva dekker på helg skal legges ut på driva.no så snart sakene er produsert.

– For øvrig lanserer vi allerede nå Driva Pluss der tilgang til e-avisa for alle som abonnerer er del av tilbudet. Etter hvert kommer vi også i gang med egne plussartikler med betalingsløsning for dem som klikker seg inn på driva.no – men som sjølsagt vil være gratis for våre abonnenter. Det er viktig at flest mulig registrer seg som Plussbruker for å kunne laste ned e-avisa. Det er bare å gå til følgende nettadresse: driva.no/opprettbruker. Framgangsmåten er enkel og er forklart i egenannonser i dagens avis, forteller han.

Er det noen som får problem er det bare å ringe kundesenteret for god hjelp.

Avis kvelden før

– Jeg tror e-avisa blir veldig populær. Allerede i dag kan samtlige Driva-abonnenter registrere seg som e-avisbruker og laste ned avisa uten ekstra kostnader.

Tjelle tror at mange helt sikkert vil sette pris på å kunne lese avisa allerede klokka 21 kvelden før utgivelse.

– Dette betinger som nevnt at folk registrer seg som e-avisbruker. I dette tilbudet ligger det også en arkivløsning der man kan søke fram aviser og artikler fra flere år tilbake, påpeker han.

Tjelle understreker at det grepet som nå gjøres er ment å skulle styrke totaltilbudet til abonnentene.

– Det har jo lenge vært slik at også fådagersavisene kommer ut sju dager i uka – når man regner med det digitale tilbudet. Et viktig poeng med grepet vi nå tar, er å få frigjort ressurser til å øke satsingen på driva.no.  Her skal vi følge opp med aktuelle saker fra alle dekningskommunene våre, sier han.

Bedre også på papir

– Vi har forstått at fredagsavisa blir den store reportasjeavisa?

– Ja. Der skal vi fortsatt ha nyheter som i dag, men kommer i tillegg til å styrke reportasjedelen. Én ting er å frigjøre ressurser til nett, men de ekstra ressursene skal også brukes til å jobbe mer langsiktig og bygge ut sakene til papiravisa bedre. Det at vi kutter mandagsavisa og kommer ut onsdag og fredag som i dag, gir oss med andre ord rom til å lage et bedre produkt både digitalt og på papir.

Men store layoutmessige forandringer i papiravisa blir det ikke lagt opp til.

– Det er viktig at folk kjenner igjen avisa, men noe nytt vil leserne også få. I sum tror jeg dette vil bli en veldig god løsning som abonnentene våre vil bli fornøyd med.

Onsdag 24. juni i uke 26 er dagen for den første avisa etter det nye opplegget.

Flere fådagersaviser rundt om i landet har alt iverksatt- eller planlegger å ta det samme grepet som Driva nå tar.