Surnadal kommune sluttar seg til oppreisningsordninga for tidligare barnevensbarn utsette for overgrep i institusjon.

I dette ligg og ei uforbeholden unskyldning til alle skadelidte etter kommunal plassering i institusjon fram til 1993.

Fylkeskommunen har rekna ut at oppreisninga for alle i Møre og Romsdal vil beløpe seg til 117 millionar kroner. Surnadal kommune må rekne med å måtte betale 2,7 millionar kroner.

Oppreisningsordninga skal ha eit sekretariat som kjem til å koste 7,5 millionar kroner over tre år.

- Om alle kommunane i fylket tar del i ordninga vil det for Surnadal sin del bli omlag 125.000 kroner i sekretariatkostnader, seier rådmannen i Surnadal i sitt framlegg til kommunestyret torsdag.