Kommer ikke til å søke på vaktordning for veterinærer