Ber kommunen ta kontakt med Nasjonal sikkerhetsmyndighet