Tar råning til nye høyder: – Vi håper på oppmerksomhet

foto