Er enig om å undersøke slamvirkningene i Surna videre