– Jeg er vanvittig sta, så sta at det ofte går utover meg selv. Har arvet det fra pappa!