«Nye Aura» på tegnebordet – Statkraft også aktuell på denne eiendommen?