Ingrid (102) har levd et utrolig liv. Nå blir hun hyllet av regjeringen