Helsar forskjønninga velkommen. - Men vi er skeptiske til omfanget av planane

foto