- Ap stopper Frps kostnadseksplosjon på ferge

foto