Tilbyr tredje dose til de med alvorlig svekket immunforsvar