Ny undersøkelse: Krisepakkene ikke godt nok tilpasset småbedriftene