Etter alle solemerker kommer et gammelt militært landgangsfartøy fra et privat firma i Harstad til Todalen mandag. Den skal fungere som ferje fram til vegvesenet får sin løsning på plass om fjorten dager.

Landgangsfartøyet planlegges i rute mellom Todalsøra og Svinvika. Ferja vil ta biler og lastebiler.

- Vi må få laget provisoriske av og påkjøringsveger. Sammen med lokale entreprenører skal vi befare områdene i kveld og få arbeidet i gang i løpet av helga, sier rådmann Knut Haugen.

Løsninga med landgangsfarøy blei vurdert som bedre enn en tidligere skissert løsning med potongferje fra Forsvaret. Statens vegvesen og Møre og Romsdal fylkeskommune synes også løsninga er god.

- Har vært i kontakt med Talgø og de er glad for å få ei ferje på plass fra mandag, sier Haugen.

Talgø har sommerstengt ved fabrikken i Todalen. Fra mandag skal fabrikken starte opp med produksjon av veggplater igjen. Bedriften har vurdert å permitere fra mandag slik situasjonen er uten veg, men nå ser de lysere på situasjonen.

- Vi starter med full skuv. Med ferje på plass får vi inn og ut varer, dessuten har vi råstoff for noen dager på lager, sier Ola Magne Nordvik ved Talgø.

Talgø tror det må etableres et transittlager for omlasting av råvarer fra trailere til biler som går på ferja.

- Detaljer vi må se nærmere på, sier Nordvik.

Situasjonen ser, trass i isolasjonen, lysere ut for Todalssamfunnet. Persontransport, lekter for förtransport og ferje gjør hverdagen litt enklere, og strømmen kom tilbake i natt.

- Føler vi har bra kontroll over situasjonen. Og jeg vil berømme Todalingene for deres positivitet. De kommer med forslag til løsninger og jeg føler vi spiller på lag, sier rådmann Knut Haugen.

Han skryter også av beredskapsavdelingen i fylkeskommunen og Statens vegvesen som han mener er løsningsorienterte.