Dette er regjeringens tiltak for å slå ned smitten

foto