Altisentrene innfører makstall på kunder i alle butikker

foto