Årsaken er at det er kommet få asylsøkere til Norge i år, og mange av de som kom tidligere har fått oppholdstillatelse og fast bolig i en kommune, eller har reist ut av landet. Det skriver UDI i en pressemelding.

Steinkjer mottak og Ålesund mottak legges ned fra 1.januar, mens Stjørdal mottakssenter og Molde mottak legges ned fra 1.februar. Alle mottakene har 150 plasser og drives av Hero Norge.

- Det er selvfølgelig beklagelig at arbeidsplasser går tapt. Mange ansatte med høy kompetanse mister jobben. Mottakene og kommunene har dessuten lagt ned en stor innsats for å gi beboerne et godt bo- og tjenestetilbud. På den annen side koster det samfunnet dyrt å ha tomme asylplasser stående, sier regiondirektør Rune Vordahl i UDI Midt Norge.

Mottakene som nå legges ned må lukke dørene enten 1.januar eller 1.februar, avhengig av den kontraktsfestede oppsigelsestiden. I løpet av denne perioden må alle beboerne flytte ut.

Dette er andre runde i høst med nedleggelse av mottak. 1.september sa UDI opp 894 plasser i seks ordinære mottak og 105 plasser i tre mottak for enslige mindreårige asylsøkere i Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal.  På landsbasis ble 7000 plasser sagt opp. I denne runden forsvinner 3800 plasser i hele landet. Ingen nye mottak for enslige mindreårige asylsøkere berøres i denne nedleggelsesrunden.

Ved utgangen av august i år var det kommet 2248 asylsøkere til Norge, mot 31150 i hele fjor.