Formannskapet var på befaring i Nessethallen. Foto: Elin Høstmark
Her skal elever fra skolene spille basketball, landhockey, håndball og mer, og det kan arrangeres turneringer. Foto: Elin Høstmark
Fra møterommene har man god utsikt mot kunstgressbanen og barnehagen. Foto: Elin Høstmark
De siste detaljene kommer på plass. Foto: Elin Høstmark

Formannskapet var torsdag på befaring i flerbrukshallen, som har fått navnet "Nessethallen". Bare pussing og findetaljer står igjen.

– Neste uke er det sluttbefaring, da har man en uke på å komme med innspill, sier ordfører Rolf Jonas Hurlen. Det er formell overtakelse 14. februar. Den første tida vil gå til opplæring i bruken.

Enhetsleder for TSU Bernt Angvik orienterte på runden.

– Det er cirka 200 plasser på tribunen. I hallen er det plass til 1100 totalt, sier han.

Man kan ha både storscene og en mindre scene i hallen. Det kan være skuespill og konserter her, og høgtalere har kommet opp i taket, sammen med led-belysning. Og en kan vente seg at ting skjer her fremover: Ole Ivars spiller blant annet her til våren.

I andre etasje er det møterom og kjøkken. Pensjonistforeningen har allerede spurt om å få bruk et møterom i forbindelse med utbyggingen av NOS, sier Angvik. Fra de to møterommene ser man ut på kunstgrasbanen og barnehagen.

Kan ha turneringer i Eidsvåg

Hallen er koplet på ungdomsskolen og den gamle gymsalen. Det går en dør fra den gamle gymsalen inn i det nye bygget. Med tre nye garderober i det nye bygget og tre i det gamle (to i kjeller og en oppe ved svømmehall) blir det totalt seks garderober, noe som gir muligheter for å ta imot besøk til idrettslige aktiviteter.

– Hallen har stor kapasitet. Vi kan ha turneringer i mange ulike idretter, som fotball, basketball, volleyball, bordtennis, håndball, landhockey, musikk- og sangstevne, sier ordføreren.

Skolene kan se fram til å ta hallen i bruk som gymsal etter vinterferien, opplyser rådmann Anne Grete Klokset. Kommunen har lyst ut en full stilling som vaktmester, og denne personen vil i stor grad få hallen som arbeidssted.

Åpning 31. mars

Ordføreren er svært fornøyd med at hallen snart er ferdig. Sluttsummen kom på litt over 50 millioner og arbeidet har gått etter planen, uten sprekk i budsjettet.

– Vi har ventet 30 år på dette og endelig kom muligheten til å komme i gang. Dette er en ny tidsregning. Hallen gir mange muligheter, sier Hurlen.

Fredag 31. mars inviterer Nesset kommune til storstilt åpning. Alle lag og organisasjoner blir invitert til å presentere seg sjøl med stand. Det blir oppvisning og underholdning fra en scene, og snorklipping når den nye Nessethallen skal feires.