Hvorfor brukerundersøkelser?

Brukerundersøkelser er generelt brukt for å styrke demokratiet ved at innbyggerne får gi tilbakemelding på tjenestene de mottar, og bør gjennomføres med jevne mellomrom.

Kommunestyret vedtok i september at det skal gjennomføres brukerundersøkelser med bruk av verktøyet bedrekommune.no, som en del av oppfølgingen av ny driftsmodell for psykisk helse.

Gjennomføres i tre avdelinger

Helsetjenesten har nå besluttet å gjennomføre undersøkelsen ved habiliteringsavdelingen, avdeling for psykisk helse, fysioterapitjenesten og ved helsestasjonen.

- Vi tar utgangspunkt i undersøkelser i verktøyet bedrekommune.no, og tilpasser disse til de enkelte avdelingene/tjenestene, sier Mariann Meisal, leder i psykisk helse.

Undersøkelsene vil bli distribuert til brukere av tjenestene, eventuelt deres pårørende.

Undersøkelsene blir sendt ut og gjennomført i uke 48.

Håper på god oppslutning

- Vi håper alle vil være positive til å besvare undersøkelsen, sier Mariann Meisal ved psykisk helse, Siw Teksum ved habilitering og Hildegunn Ruste ved helsestasjonen.

- Det er viktig for oss å få inn tilbakemeldinger på hvordan tjenestene våre oppleves. Vi har mål om å gjennomføre slike brukerundersøkelser hvert tredje år framover, slik at vi kan følge utviklingen over tid og kontinuerlig forbedre tjenestene.