I valgets siste timer: – Nei, det var ikke lett

foto