Jobber med å avklare kvikkleirefare på Vollan

foto