Ansetter ny kommunedirektør i løpet av oktober - er ikke aktuell selv