– Ein treff folk og blir ikkje sitjande heime aleine