Dette er noen av utfordringene den nye fabrikksjefen møter: – Må jobbe sammen for å løse dette