Gjenopprettes klinikken? Dette svarer fylkestannlegen