Naboer redd huset på denne tomta blir for høgt

foto