– Vi gir ikke politiske saker den behandlingen de fortjener

foto