Lokal kjøper betaler 2,85 millioner kroner for fellesbeite

foto