Svært glatte veier - flere kjøretøy fikk problemer