Korn avvises: – Og mye står igjen. Det skulle vært inne for lengst