Guro inne, Ada ute – og stor usikkerhet rundt en annen sentral spiller