Miljødirektoratet krever i en ny forskrift at lakseførende vassdrag kun skal ha ett forvaltningsorgan. Surna har tre. Surnadal elveeigarlag, Rindal elvelag og Samarbeidsorganet for Surna.

De tre lagene har slått seg sammen og valgt et interimstyre. Leder er Georg Solem. Nå søker forvaltningsorganet Surnadal og Rindal kommuner om til sammen 150.000 kroner i året i driftsstilskudd i ti år. De anser årlige driftsutgifter å være 400.000 kroner. Fylkesmannen bidrar med 40.000 kroner til omorganiseringa.

Surnadal kommune ved rådmannen mener et tilskudd på tilsammen 100.000 kroner, der Surnadal betaler 75.000 kroner er tilstrekkelig. I saksframlegget peker rådmannen på at forvaltningsorganet som tilsammen har 350 rettighetshavere foreslår sjøl å bidra med 80.000 kroner. Dette blir 228 per rettighetshaver, og det synes rådmannen er lite.

- Ein må kunne forvente ei langt større økonomisk deltaking frå rettighetshavarane enn dette, skriver rådmannen i sitt framlegg.

Dette er en av sakene formannskapt i Surnadal behandler under budsjettkonferansen i Kristiansund tirsdag og onsdag til uka. Budsjettkonferansen er ett ledd i trepartssamarbeidet i kommunen mellom tillitsvalgte, politikere og administrasjon.