Katt måtte gi tapt for det som trolig er gaupe

foto