Hytteeierne på Skeisnebba har fått krav om å betale kommunale avgifter for vann og avløp med frist den 20. april. I brev til kommunen bestrider Skeisnebba veiforening kravene til ni hytteeiere.

Veiforeningen viser til korrespondanse med kommunen om kommunal overtakelse av vann og avløpssystemet i hytteområdet.

Hytteeierne ønsker å gi det vederlagsfritt til kommunen som på sin side ikke ønsker ikke å overta det nå, siden det pågår bobehandling i Trollheimen Utbyggingsselskap AS som har stått for utbyggingen av rørsystemet i hyttefeltet.

- Utsendelse av krav om kommunale avgifter for vann og avløp samtidig som kommunen avviser at hyttetomtene i Skeisnebba hytteområde har kommunalt vann og avløp framstår som noe ulogisk, sier hytteforeningen i sitt brev.

Og legger til:

- Vi kan ikke se at bobehandlingen i Trollheimen Utbyggingsselskap AS har betydning for denne saken.

Skeisnebba veiforening forutsetter i sitt brev at Surnadal kommune snarest tar kontakt for en videre dialog i saken, som veiforeningen ikke på noen måte anser som avsluttet.

- Vi er i forhandlinger med veiforeningen om en minnelig løsning for vann og avløpssystemet i hyttefeltet, og ønsker derfor ikke å kommentere saken ytterligere nå, sier kommunalsjef Inge Skogheim i Surnadal kommune.

Bobehandlingen etter Trollheimen Utbyggingsselskap er ennå ikke avsluttet.