Kronerullingen som skal bidra til finansiering av flytting av Flåstuo fra Øksendal til Leikvin, er full i gang. Som tidligere omtalt i Driva haster det for den eldste ikke-kirkelige bygningen på hele Nordmøre og det som regnes som Sunndals mest verdifulle bygning. I dag står bygningen inne i et steinete lite skogholt i Øksendal. Det fuktige miljøet den er plassert i, er i lengden skadelig. Det oppdages jevnlig lekkasjer, og malingen flasser. Plasseringen gjør også at bygningen er lite besøkt, og at det er vanskelig å holde jevnlig kontroll med den.

Museumslaget ønsker den flyttet til Leikvin. Der vil den kunne komme til sin rett igjen. Flåstuo vil passe godt inn i samlinga, hvor Sunndalen og Ålvundeidet allerede er godt representert med egne bygninger.

Les mer her.

- Positive tilbakemeldinger

Det anslås at det vil koste minst en halv million kroner å flytte bygningen. Det har vært arbeidet en stund med å sikre finansiering. Et forsøk på å få kommunen til å ta en del av regningen, førte delvis fram i kommunestyret før jul. Flertallet ville imidlertid først se hvor langt en kommer uten kommunale midler, og så ta saka opp igjen på et seinere tidspunkt. Museumslaget har fått positivt signal fra Sunndal sparebank om 50.000 kroner til flyttingen, men med den forutsetning at prosjektet må komme i mål økonomisk innen 1. april. Dermed haster det.

–  Vi har nå passert 100.000 kroner til flyttingen, forteller Linda Haugan, som representerer Høyre i kommunestyret, og har engasjert seg i saka. Lørdag deltok hun på stand i Amfi Sunndal sammen med Jarle Stavik, avdelingsleder ved Sunndal Bygdemuseum. Der informerte de folk om Flåstuo og om kronerullingen som er i gang.

– Det var bare positive tilbakemeldinger å få. Mange sier de setter pris på at dette nå blir tatt tak i. Folk var veldig interesserte og stilte mange spørsmål, forteller Haugan. På standen hadde de med seg en del gamle gjenstander, blant annet en bibel fra 1589.

– Den fikk mye oppmerksomhet. Og mange fikk noe å tenke på da vi fortalte at den eldste delen av Flåstuo allerede var 150 år gammel da den kom ut.

Det var også folk som benyttet anledningen til å gi penger til kronerullingen der og da. 1700 kroner kom inn, forteller Haugan.

– Vi fikk også delt ut en god del giroer til folk, så vi er spente på hva vi får tilbake.

Haugan og Stavik vil gjenta markeringen om noen uker.

Følg med i Driva

Også her i Driva vil du kunne følge kronerullingen til Flåstuo framover. Både bedrifter, lag og foreninger og privatpersoner har bidratt så langt.

50.000 kroner fra Sunndal sparebank og 2000 kroner fra Sunndal Høyre var de første bidragene som kom inn. Videre har Maj Helene Levik, Gunnar Erstad, Torbjørn Åsgård og Inge Nordvik bidratt, samt bedriften Lervike AS, som sponser flyttingen med arbeid og materialer til en verdi av 20.000 kroner, og 30 prosent rabatt på arbeid og materialer utenom dette.

Siste oppdatering fra Sunndal Bygdemuseum og avdelingsleder Jarle Stavik er denne: Magnhild Simohjell har gitt 250 kroner til kronerullingen, og hun utfordrer Ingunn Meisal, Britta Erstad, Olav Simonhjell, Einar Grytnes, Bjørn Lervik, Anniken Simonhjell, John Melkild, Eli Naustbakk, Liv Brevik, Marit Skulbru, Morten Dørum, Odd Dragseth og Einar Simonhjell til å betale det samme (eller mer).

Kontonummeret er: 4035.17.66397.