Samlet omsetning på over 1 milliard i næringsparken