Svartmeisen er i mindretall i Nordmørske hager, men telt i ganske mange av dem i årets hagefugltelling. Foto: Magne Lillegård

Mange har telt fugl

Det har vært telt fugl i 8954 norske hager i løpet av årets hagefugltelling og hele 458835 individ er registrert. Kjøttmeisen er i flertall, og i alle fall mest utbredt.