Innfører svært strenge tiltak i ti østlandskommuner etter utbrudd av den engelske virusmutasjonen

foto