Opprettholder vedtak – Tronsgård (H) går hardt ut mot administrasjonen

foto