Hvert år forårsaker fyrverkeri skader på personer, biler og bygninger. Dersom du er skyldig i fyrverkeribrann eller skade etter uaktsomhet, kan det bli en dyr start på 2018.

– Har du for eksempel medvirket til en fyrverkeri-brann av egen bolig kan erstatningen bli redusert med hundretusenvis av kroner, kanskje enda mer hvis du var beruset.  Det er graden av uaktsomhet som avgjør om du mister deler av forsikringen. En bolig er dyrt å bygge opp igjen, og det skal ikke store reduksjonen til i erstatningen før det blir mye penger ut av det. Det kan bli en dyr start på 2018, sier Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring.

I fjor på nyttårsaften ble det registrert 99 branntilløp på bygninger og erstatningsbeløpet kom opp i over 120 millioner kroner, viser tall fra Finans Norge. Noen av disse branntilløpene kategoriseres som antatt påsatt, andre igjen skyldes menneskelig svikt.

Derimot er antall personskader knyttet til bruk av fyrverkeri redusert.

– Antall fyrverkerirelaterte personskader har sunket betydelig de siste årene, noe som trolig skyldes økt bevissthet rundt risiko og sikkerhet. Ikke minst er folk blitt langt flinkere til å bruke beskyttelsesbriller enn før, sier Brandeggen.

Vær edru når du fyrer opp monsterbatteriet

De fleste personskadene skjer når folk tenner fyrverkeri i alkoholpåvirket tilstand.

– Kombinasjonen med alkohol og fyrverkeri er svært farlig. Dette tror jeg de fleste vet, men likevel ser vi hvert eneste år et hopp i skadestatistikken ved årsskiftet, særlig rundt brann og personskader. Vi ville fått langt færre fyrverkeriskader dersom alkohol ikke var inne i bildet.  Fyrer du opp monsterbatteriet ditt bør du absolutt være edru, sier Brandeggen.

Skadene trenger ikke å være selvforskyldte. Mye skyldes andres uforsiktighet eller hærverk, men det er likevel mye du selv kan gjøre for å unngå at det er du som rammes av en skade eller ulykke.

Menn blir oftest skadd

Det er særlig er menn som skades ved bruk av fyrverkeri. Nyttårsfeiringen i fjor førte til 65 registrerte ulykker hvor 52 personer ble skadd. 62 prosent av disse var menn, viser tall fra Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB). Flest tilfeller ble rapportert i Hordaland, Oslo og Akershus.

Tendensen viser at andelen personer over 30 år øker i skadestatistikken.

I fjor fikk 18 personer øyeskader. Ingen av de brukte beskyttelsesbriller. Etter nyttårsfeiringen i fjor ble det totalt meldt inn 47 personskader på fingre, ansikt, hørsel og øyne. Tre av fire skadde i fyrverkeriulykker de siste syv årene er menn.

Ti av dem som fikk personskade i fjor var under 18 år, til tross for at det er 18 års aldersgrense for kjøp og bruk av fyrverkeri.

Gode råd for en trygg nyttårsfeiring:

* Alle bør bruke beskyttelsesbriller

* Forbered fyrverkerioppskytingen i god tid mens det ennå er lyst ute

* Les bruksanvisningen nøye før bruk

* Kontroller at fyrverkeriet ikke er skadd

* Sørg for at fyrverkeriet ikke kan velte

* Bøy deg aldri over antent fyrverkeri

* Ikke tenn fyrverkeri på nytt dersom det ikke tenner ved første forsøk

* Hold god avstand fra oppskytingen

* Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen

* Kommunen kan ha lokale bestemmelser om bruk av fyrverkeri. Som regel er det

forbudt å bruke fyrverkeri på andre dager enn nyttårsaften mellom kl. 18 og 02.

* Barn finner rester av fyrverkeri første nyttårsdag. Husk derfor å rydde opp

etter deg og dere, slik at ingen skader seg på det som ligger igjen.