– Nå betyr ikke dette at de som kjøper andeler blir medeiere i Rindalshallen. Andelskjøp blir å betrakte som gaver, opplyser leder i fotballgruppa, Morten Møller.

Han opplyser om at dette blir trinn 2 i finansieringsplanen for hallen.

Fotballgruppa setter stor pris på innsatsen fra lokale aktører når det gjelder å fullfinansiere fotballhallen. Rindal Sparebank og Rindal kommune har bidratt med 2,5 millioner hver, Rindalshytter har gitt 1 millioner og Rindal Maskin har bidratt med anleggsarbeid til en verdi av 300.000.

Surnadal kommune har inngått samarbeid om bygging av hall, noe som gir rundt 770.000 i kommunale midler, som igjen utløser 1,1 millioner i ekstra spillemidler siden bidraget fra Surnadal gjør at anlegget kvalifiserer til status som interkommunalt anlegg.

Alle disse bidragene har gitt et solid fundament for finansieringen av anlegget.

Andelsbrev på nett

– Vi må ikke glemme at Rindal kommune har bidratt med praktisk hjelp med planlegging og søknader også, og uten denne hjelpen ville det blitt krevende å få til hall, sier Baard Gåsvand.

– Og nå vil vi gi andre bedrifter, familier og enkeltpersoner sjansen til å være med og bidra, sier Møller.

Etter hvert vil du kunne finne et nettbasert skjema med mulighet til å tegne deg for andeler til en verdi av à kr 500. Ambisjonen til fotballgruppa er å kunne selge minst 1.000 slike andeler.

– Vi har stort engasjement for fotballen her i kommunen både med et aktivt miljø og mange fotballinteresserte, så å få solgt 1.000 andeler skulle ikke være umulig, mener Møller.

Mindre lån for klubben

Hallen skal ha ei stor fotballflate med fire løpebaner på 60 meter på ene sida. Det åpnes også for å bygge en buldrevegg for medlemmene i Trollheimen Klivarlag. For å spare tid og sikre snarlig igangsetting, er ikke denne veggen med i plantegningene, men planleggerne ser i alle fall dette som et sannsynlig tilskudd i framtida.

– Hensikten er i alle fall at vi skal sitte igjen med et anlegg for allsidig idrettsaktivitet, sier Morten Møller.

Med god innsats fra private givere, reduserer dette lånebehovet for idrettslaget, noe som gir større muligheter for å få bredde i klubbens idrettsaktiviteter.

Rindal IL vil sende ut varsel til alle husstander når det blir mulig å åpne nettsida for lokale givere.

Det kan også være greit å følge med på klubbens heimesider for å være sikker på ikke å gå glipp av muligheten til å bidra.

Det har lenge vært etterlengtet med et kunstgrastilbud i bygda, og med tanke på normale snøforhold i bygda, har ekspertene rådd rindalingene til å bygge hall. Det er snart byggestart.