Gjennomførte promillekontroller i flere kommuner

foto