Jobber med å skaffe EU-midler til næringsutvikling

foto