Dette er fødselstallet i Sunndal. – Veldig, veldig lite

foto