Fortviler over krøttersti til veg: - Hva har vi gjort galt?

foto